Nazaten Johannes van de Meulenhof en Marie Agten

Hannes Liep (van Lierop) Marie de Guliker (uit het land van Gulikken, WD)


Tante Marietje

Moeder Marie (Maria Allegonda Agten)
Moeder Marie
(Maria Allegonda Agten)
Tante Marietje was het jongste kind uit een gezin van elf kinderen waarvan de oudste zoon al twintig jaar en volwassen was toen zij geboren werd. Haar vader was een voorbeeld van velen, die tijdens de eeuwwisseling twee eeuwen geleden, uit een Lierops boerengezin kwam en in deze bedrijfstak de kost niet meer kon verdienen. Hij trok naar Helmond om in de fabriek te gaan werken.
Hij had het geluk niet aan zijn zijde want binnen een jaar, in zijn eerste huwelijk, overleed zijn vrouw en kind bij de bevalling.
Maanden later trouwde hij met de moeder van tante Marietje en het leven in Helmond bleek ook geen vetpot. Hij verhuisde met zijn gezinnetje rond 1900 naar Kaldenkirchen (WD.) en hier werden twee kinderen geboren, de nummers vier en vijf. De lucht was daar vermoedelijk niet gezond want in 1905 en 1907 overleden de twee in Duitsland geborenen maar ook zijn derde kind overleefde de buitenlandse reis niet. Hij ging weer terug naar Helmond. Hier werden de rest van zijn elf kinderen geboren, waarvan tante Marietje de jongste was. Zij ging naar de Openbare school en groeide op als een vrolijk kind.
Trouwfoto Marie en Noud
Trouwfoto Marietje van de Meulenhof en Noud Sprengers
In de dertiger jaren kreeg ze kennis aan Noud Sprengers en op 27 december 1941, in de tweede wereldoorlog, trouwden ze bij haar ouders in. In die jaren was er geen huis te vinden in de stad. Haar vader overleed zonder lang ziek te zijn geweest maar haar moeder kreeg een jarenlang ziekbed waarin ze liefdevol werd verpleegd door haar dochter Marietje en haar man Noud.
Pas na de dood van haar moeder kon ze verder met haar leven maar ze werd ziek en bleek aan een lichte vorm van TBC te lijden. Na ruim een jaar kuren overwon ze deze ziekte en pas toen heeft haar leven een aanvang genomen.

Tante Marietje heeft een mooi leven gehad. Ze was gelukkig met haar man Noud en woonde jarenlang op een duplexwoning aan de Burgemeester van Houtlaan. Toen de ouderdom kwam kwamen de problemen op de duplexwoning en de huisarts adviseerde hen om naar een bejaardenhuis uit te kijken. Noud wilde hier echter niets van weten totdat hij in het ziekenhuis terecht kwam. Op een avond begaf zijn hart het en na gereanimeerd te zijn begon hij anders over het bejaardenhuis te denken. De huisarts zorgde dat ze in bejaardenhuis de Eeuwsels terecht kwamen en hier kwam tante Marietje weer echt tot leven. Enkele van haar vriendinnen zaten ook in dit tehuis en vanaf de tafel in de recreatiezaal, waar dit groepje meestal te vinden was, straalde de gezelligheid tot ver in de rondte. Op vaste dagen had ze haar kaart middag en dan ging ze met de taxi naar de Burgemeester van Houtlaan om met haar oude buren een kaartje te leggen.
Pas nadat Noud overleden was en haar vriendinnen rond haar waren weggevallen voelde tante Marietje zich vaak eenzaam. Ze ging niet zovaak meer naar de recreatiezaal en ze zat vaak in de stoel van Noud stil uit de raam van haar kleine kamertje te staren. Ze begon vergeetachtig te worden en de vergeetachtigheid greep snel om zich heen en ze herinnerde zich vaak alleen maar wat er in haar jonge leven gebeurd was. Ze kwam tenslotte in het bejaardenhuis in een groep van demente bejaarden terecht waar ze meestal van 10 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds verbleef. Ook in deze groep lotgenoten was ze geen grijze muis en als er gezongen moest worden kende ze de meeste liedjes uit haar hoofd.
Na ongeveer een jaar werd ze echter in de groep niet meer houdbaar en zocht dikwijls ruzie. Er werd besloten om haar naar het verzorgingshuis Keizerinnedael te verhuizen en hier kon ze ook moeilijk met lotgenoten omgaan en werd met enkele mannen in een apparte ruimte gezet.
Ze keerde steeds meer in haarzelf en een gesprek was met haar niet meer te voeren. Ze was moeilijk ter been en herhaaldelijk viel ze op de grond. Een rolstoel was nog het enigste waarmee ze verplaatsbaar was en de laatste jaren lag ze vaak in bed. Ze sliep veel en lag dan vastgebonden in bed omdat ze hier ook al uit viel.
Ze werd het troetelkindje van de verpleging in de afdeling Hazeldonk en van de liefderijke verzorging van de verpleging heeft ze op haar manier erg genoten.
De laatste weken ging ze snel achteruit en om pijnloos te zijn werd haar morfine toegediend.
In de roes hiervan is ze op de vroege morgen van haar 93ste verjaardag (7 oktober 2008) vredig ingeslapen.


Familie van de Meulenhof-Agten bij de viering van het 40-jarig huwelijk in 1934
Zet de muisaanwijzer op het hoofd om de naam te zien.

IXb. Johannes van de Meulenhof, geb. Lierop 1.5.1864, fabrieksarbeider, gemeenteambtenaar, overl. Helmond 16.7.1950, tr. (1) Helmond 7.7.1892 Josephina van der Heijden, geb. ald. 7.8.1869, overl. ald. 15.7.1893, dr van Jan van der Heijden en Cornelia van Hout; tr. (2) Helmond 2.5.1894 Maria Allegonda Agten, geb. ald. 2.8.1872, overl. ald. 3.4.1952, dr van Johannes Agten en Anthonet van Lierop.

Uit eerste huwelijk:
1. Cornelis Johannes Augustinus, geb. Helmond 5.6.1893, overl. ald. 5.7.1893.

Uit tweede huwelijk:
2. Xc.Johannes Petrus Antonius van de Meulenhof, geb. Helmond 10.3.1895, handdrukker textiel, overl. ald. 16.9.1969, tr. Helmond 2.2.1923 Alberta Johanna van Heck, geb. ald. 30.8.1896, overl. ald. 15.11.1966, dr van Hendricus Antonius van Heck en Antonetta Broeren.

3. Xd. Antonius Johannes Martinus van de Meulenhof, geb. Helmond 20.5.1897, werkmeester, overl. ald. 10.9.1930, tr. Helmond 31.1.1927 Johanna Gertruda Hendriks, geb. ald. 31.1.1899, overl. ald. 31.12.1988, dr van Johannes Antonius Hendriks en Petronella van de Mortel.

4. Petronella Elisa Martina, geb. Helmond 19.4.1899, overl. ald. 11.1.1907.

5. Henricus Hubertus, geb. Kaldenkirchen (WD.) 1.11.1901, overl. Helmond 2.1.1907.

6. Elisabeth Martina, geb. Kaldenkirchen (WD.) 17.3.1904, overl. Helmond 6.6.1905.

7. Antonetta Maria van de Meulenhof, geb. Helmond 7.8.1906, tr. ald. 12.10.1935 Joseph van Vlerken, geb. Helmond 7.8.1900, graficus, zn van Martinus van Vlerken en Catharina Sauren.

8. Petronella Antonetta van de Meulenhof, geb. Helmond 22.5.1909, tr. ald. 15.2.1936 Petrus Merkx, geb. Helmond 26.7.1908, rijksambtenaar, zn van Thomas Merkx en Johanna Maria Lintermans.

9 Xe. Petrus Franciscus Henricus van de Meulenhof, geb. Helmond 21.10.1911, metaalbewerker, tr. ald. 3.10.1944 Amalie Katharina Frieda van Lierop, geb. Monchengladbach (WD) 18.8.1912, dr van Heinrich van Lierop en Lisetti Wilhelmina Driescher.

10. Albertus Johannes van de Meulenhof, geb. Helmond 24.11.1913, stoffeerder, tr. (1) Helmond 1.7.1939 Henrica van Lierop, geb. ald. 30.10.1910. overl. ald. 16.7.1953, dr van Petrus van Lierop en Maria Ceelen; tr (2) Beek en Donk 23.3.1954 Leonie Theresia Maria van Oosterwijck, geb. ald. 17.11.1916. dr van Leonardus Johannes van Oosterwijck en Johanna Catharina van Ginneken, eerder wed. van Martinus Kaziomus van den Akker.

11. Maria Johanna van de Meulenhof, geb. Helmond 7.10.1915, tr. ald. 27.12.1941 Arnoud Gerardus Sprengers, geb. Helmond 14.2.1914, magazijnchef, zn van Batholomeus Sprengers en Marie Anna van Essen.


Johannes van de Meulenhof Marie Agten (2) Jan van de Meulenhof (2) Bertha van Heck (3) Truus Hendriks (7) Net van de Meulenhof (7) Jef van Vlerken (8) Tonia van de Meulenhof (8) Piet Merkx (9) Piet van de Meulenhof (9) Frieda van Lierop (10) Albert van de Meulenhof (10) Riek van Lierop (11) Marie van de Meulenhof Jan van de Meulenhof: zoon van (2) Jan en Betha Ria van de Meulenhof: dochter van (2) Jan en Betha Antoon van de Meulenhof: zoon van (3) Antoon en Truus Pierre van de Meulenhof: Zoon van (3) Antoon en Truus